Städarna

Städfirma

Städarna är ett av Sveriges snabbast växande hemserviceföretag med fokus på hemstäd och företagsstädning. På Städarna arbetar ca 300 medarbetare fördelat på 17 kontor runt om i Sverige. Städarnas starkaste marknader är Östergötland & Mälardalen. Företaget har under slutet av 2016 startat en städfirma i Motala samt även en städfirma i Örebro som blir Städarnas åttonde och nionde kontor i koncernen. Under 2017 har Städarna etableringsplaner i två ytterligare orter i mälardalen för att stärka sitt grepp om mälardalsregionen. Efter en tillfällig avmattning i rutavdragets tillväxt, i och med regeringens sänkta tak för rutavdraget, har nu marknaden tagit fart igenom och tillväxten på hemstäd i Sverige är i dag på en stabil och bra nivå.