Städarna

Städfirma

Städarna är ett av Sveriges snabbast växande hemserviceföretag med fokus på hemstäd och företagsstädning. På Städarna arbetar ca 500 medarbetare fördelat på 23 kontor runt om i Sverige. Städarnas starkaste marknader är Östergötland & Mälardalen. Under 2018 har Städarna etablerat sig på sju ytterligare orter. Efter en tillfällig avmattning i rutavdragets tillväxt, i och med regeringens sänkta tak för rutavdraget, har nu marknaden tagit fart igenom och tillväxten på hemstäd i Sverige är i dag på en stabil och bra nivå.