Conqr


Conqr AB startades 2017 och är ett mjukvaruföretag med fokus på affärsystem och Business Intelligence System. http://conqr.se

Omsättning 2018: ca 3mkr
Innehav: 25%